• صفحه اصلی
  • پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005091472 بازدید : 13678 صفحه: 67 - 74

نوع مقاله: پژوهشی