• صفحه اصلی
  • واکاوی پیشران‌های موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پيشبرد اهداف صندوق‌هاي اعتبارات خرد استان کردستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980604191757 بازدید : 5600 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی