• صفحه اصلی
  • تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505272 بازدید : 21359 صفحه: 5 - 20

نوع مقاله: پژوهشی