• صفحه اصلی
  • تحلیل شبکه روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری در راستای توسعۀ گردشگری در جزیره‌ هرمز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960217134065925 بازدید : 3206 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی