فهرس المقالات مصطفی کرباسی


 • المقالة

  1 - مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری
  بهاره  اسدی احمد  خادم زاده میدیا  رشادی مصطفی کرباسی
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , العدد 35 , السنة 10 , بهار-تابستان 1397
  تعداد زیادی از هسته¬های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده¬اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری یکی از روش¬های ساده برای حل مشکل آدرس¬دهی در بین شبکه¬های درون اتصالی حجیم می¬باشد به همین دلیل در آینده تراشه¬های چند پردازنده¬ای با کارآیی و پهنای بان أکثر
  تعداد زیادی از هسته¬های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده¬اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری یکی از روش¬های ساده برای حل مشکل آدرس¬دهی در بین شبکه¬های درون اتصالی حجیم می¬باشد به همین دلیل در آینده تراشه¬های چند پردازنده¬ای با کارآیی و پهنای باند بالا نیاز خواهد بود. شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری به¬عنوان نسل جدیدی از شبکه¬های روی تراشه¬ مطرح شدند که تمامی محدودیت¬های این نوع از شبکه¬ها را رفع کرده و دارای مزایای زیادی از جمله پهنای باند ارتباطی بالا، تاخیر انتقال کم و توان مصرفی پایین می¬باشد. از طرفی شبکه¬های روی تراشه¬ی نوری دارای چالش¬هایی است که یکی از مهمترین آن¬ها مسیریابی داده¬های نوری در بستر لایه¬ی نوری است زیرا نحوه انتخاب مسیر بر روی عامل اتلاف نوری تاثیرگذار است. در این مقاله، الگوریتم¬¬های مسیریابی عاری از بن¬بست مدل¬های چرخشی تطابقی، سوئیچینگ مداری و الگوهای ترافیکی مختلف برای کاهش اتلاف نوری در لایه¬ی نوری با در نظر گرفتن مسیریاب بدون انسداد 5 درگاهه و همبندی دو بعدی توری یا مش ارائه خواهد شد. در آخر نتایج بدست آمده از شبیه¬سازی را با روش¬های مشابهی مانند الگوریتم مبتنی بر بعد XY مقایسه کرده و بهبودهای بدست آمده را بررسی می¬نماییم. تفاصيل المقالة