عنوان الدورية ISSN الفئة المواضيعية عامل التأثير إحصاءات المقالات زيارة وقت التحكيم الناشر فترة النشر
روانشناسی بالینی، روانپزشکی و علوم اعصاب العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
Ahrar Private Law Research Journal فقه القانون 0.55 84 20697 216 یوم فصلية
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 العلوم الانسانیة 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
Iberian Journal of Social Science 2184-822X العلوم الانسانیة 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 تكنولوجيا المعلومات 0.036 1566 1182501 23 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 تكنولوجيا المعلومات 1 89 23578 5 یوم دانشگاه آزاد اسلامی فصلية
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 العلوم الاجتماعیة 0.0 32 36955 6 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
التیام 2423-5695 علوم الحیوان 100 152216 9 یوم انجمن جراحی دامپزشکی ایران مجلة
بازاریابی خدمات عمومی العلوم الانسانیة - 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری فصلية
بهینه سازی در محاسبات نرم العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری -
پژوهش در علوم زراعی العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع العلوم الاجتماعیة 21 16227 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 الأدب واللغات .585 2214 1263867 40 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 العلوم السیاسیة 1227 809487 42 یوم جهاد دانشگاهی مجلة
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 العلوم الاجتماعیة 84 40990 11 یوم دانشگاه سوره فصلية
پژوهش نامه ایرانی روابط بین الملل العلوم الانسانیة 1 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
پژوهش های پیشرفته در بیومکانیک ورزشی کاربردی العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری فصلية
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 العلوم الانسانیة 374 143536 1 یوم دانشگاه سوره مجلة
پژوهش های کاربردی در خشک میوه ها العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
پژوهش های معماری نوین 28209818 الفن و هندسة معماریة 1 94 73146 8 یوم دانشگاه سوره فصلية
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 علم النفس 170 141764 11 یوم دانشگاه شیراز فصلية
پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم 3327-2383 العلوم الانسانیة 337 463598 8 یوم دانشگاه سوره مجلة
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 الهندسة الكيميائية والنفطية والبوليمر 406 566517 6 یوم دانشگاه سوره فصلية
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 إدارة مستجمعات المياه ، الصحراء ، البيئة ، المراعي 1.545 229 390608 18 یوم جهاد دانشگاهی مجلة
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ العلوم الانسانیة 84 69877 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی 1 الجغرافیا 50 28532 10 یوم انجمن جغرافیایی ایران فصلية
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم القرآن والحديث 1851 1077310 9 یوم دانشگاه آزاد اسلامی فصلية
پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) 2783-4905 العلوم الانسانیة 0.0 52 20019 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
تاریخ فلسفه 2008-9589 التاریخ و فلسفة العلوم 623 536677 16 یوم انجمن علمی تاریخ فلسفه فصلية
تازه های سلامت روان علم النفس 11111 15 28480 1 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 علم النفس 57 84343 12 یوم دانشگاه شیراز فصلية
خردنامه صدرا 1560-0874 العلوم التربوية 756 513139 22 یوم بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصلية
دانش میکروب شناسی العلوم الاجتماعیة 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 العلوم الانسانیة 244 191248 9 یوم دانشگاه سوره فصلية
دو فصلنامه خردنامه قرآن و حدیث 1 العلوم الانسانیة 1 0 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه مجلة
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 العلوم الانسانیة 508 121961 19 یوم دانشگاه سوره مجلة
راهبرد توسعه 1735-2460 العلوم التربوية 818 855167 32 یوم فصلية
راهبردهای فنی در سامانه های آبی العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری فصلية
ساماندهی اقتصاد فضا العلوم الانسانیة 0 1 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا العلوم الانسانیة 1 178 154120 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2423-3277 العلوم الاجتماعیة 2650 667806 35 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 العلوم التربوية 2547 1874729 7 یوم انجمن معارف اسلامی فصلية
فصلنامه توسعه استعداد 2717-2597 العلوم الاجتماعیة 82 41760 19 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه حقوق بین الملل کیفری و حقوق اسلامی العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه القانون 141 128236 26 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 تكنولوجيا المعلومات 1255 2495131 22 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 جیولوجیا 0.55 642 717680 0 یوم فصلية
فصلنامه سازمان‌های بین المللی 6701 ـ 2345 العلوم الانسانیة 165 178411 0 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 تكنولوجيا المعلومات 1034 1577500 23 یوم انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مجلة
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 الهندسة الکهربائیة ، الالکترونیة و الحاسوب 1850 2075508 39 یوم دانشگاه سوره فصلية
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 الهندسة الصناعیة 2276 2088447 26 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه مجلة
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه القانون 47 62280 0 یوم دانشگاه شهید مطهری مجلة
فلسفه و کودک 2322-4215 التاریخ و فلسفة العلوم 62 86633 0 یوم بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصلية
مجله آلودگی های محیطی و توسعه پایدار شهری العلوم الانسانیة 0 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری فصلية
مجله تحقیقات پزشکی خانواده هندسة 0 0 0 0 یوم دانشگاه شهید مطهری فصلية
مجله روانشناسی 18808436 علم النفس 1457 595312 48 یوم انجمن ایرانی روانشناسی فصلية
مجله زمین شناسی نفت ایران 8738-2251 العلوم الانسانیة 237 227284 21 یوم دانشگاه سوره مجلة
مجله مهندسی برق و سیستم های هوشمند العلوم الانسانیة 0 1 0 0 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصلية
مدیریت فردا 2228-6047 العلوم الانسانیة 3210 1795110 84 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
مطالعات اجتماعی گردشگری 2382-9664 العلوم الانسانیة 1318 621684 49 یوم دانشگاه سوره فصلية
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x العلوم الاجتماعیة 0.038 1060 243648 22 یوم جهاد دانشگاهی فصلية
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 تكنولوجيا المعلومات 471 1533092 9 یوم جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه مجلة