• Home
 • مجتبي ناهيد

  List of Articles مجتبي ناهيد


 • Article

  1 - ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
  Roshd -e- Fanavari , Issue 1 , Year 13 , Winter 2017
  در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان More
  در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان‌ها را مجاب نموده گرايش به سمت فعاليت های کارآفرينانه داشته باشند، بحث بقا و رشد می‌باشد. در نتیجه بايد اذعان داشت زمان آن فرا رسيده كه به بررسي روابط ميان رفتار كارآفرينانه و عملكرد پرداخته شود. از اين رو هدف این پژوهش بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1394 می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده و جامعه آماری تحقیق برخی کارکنان برحسب سطوح مختلف مدیریتی و اعضای هیات علمی و كارشناسان که 110 نفر از 320 نفر كل کارکنان برآورد‌ گرديد. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و براي تائید مدل از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی به طور مستقيم و نوآوری، پیشگامی، مخاطره‌پذيري و رقابت تهاجمي به عنوان ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني به طور غیر مستقیم مي‌باشد، اما میان استقلال طلبي با عملکرد سازمانی رابطه معناداری یافت نشد؛ بنابراین توسعه نگرش و توجه به گرایش کارآفرینانه در سازمان می‌تواند در افزایش عملکرد سازمانی مؤثر واقع شود. Manuscript profile

 • Article

  2 - نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان (مزایا و مخاطرات)
  Roshd -e- Fanavari , Issue 2 , Year 12 , Spring 2016
  در نوآوری باز پارادوکسی بین تمایل دستیابی به مزایای نوآوری باز و نگرانی از سوءاستفاده احتمالی در آن توسط سایرین وجود دارد. مدل نوآوري آزاد تغييراتي را در رويكرد بنگاه به مديريت راهبردي فناوري بوجود مي‌آورد كه در طول ساليان متمادي بعنوان پاسخي براي اصلاحات قابل توجه در م More
  در نوآوری باز پارادوکسی بین تمایل دستیابی به مزایای نوآوری باز و نگرانی از سوءاستفاده احتمالی در آن توسط سایرین وجود دارد. مدل نوآوري آزاد تغييراتي را در رويكرد بنگاه به مديريت راهبردي فناوري بوجود مي‌آورد كه در طول ساليان متمادي بعنوان پاسخي براي اصلاحات قابل توجه در محيط رقابتي پديدار مي‌شود. نوآوری آزاد می‌گوید ما همواره می‌توانیم پیشرفت کنیم زیرا همه ایده‌ها، ایده‌های خوبی هستند، همه ایده‌ها می‌توانند توسعه یابند، اگر ایده‌ای ارزش فکر کردن دارد، پس ارزش گفتن هم دارد. ما همگی خلاق هستیم و می‌توانیم خلاق‌تر هم باشیم. تئوری ذینفعان و تحولات اخیر در خلق ارزش از طریق مشارکت ذینفعان می‌تواند به اصلاح این ساختار کمک کند. در تحقیقات مختلف محدودیت‌های مرتبط با انواع نوآوری باز، شناسایی و مدل‌هایی مبتنی بر فرایند نوآوری باز ارائه شده‌اند. اما چندی است این مدل‌ها از طریق مشارکت ذینفعان گسترش یافته‌اند و دستاوردهای تازه‌ای را در اختیار کسب‌وکارها قرار داده است. هنگام یکپارچگی با مشارکت ذینفعان، فرایندهای نوآوری باز را می‌توان برای دستیابی به مزایایی فراتر از کسب اطلاعات خاص از طریق کارشناسان بیرون از سازمان درک کرد. علاوه بر این درگیر شدن ذینفعان در مدل نوآوری باز این اجازه را می‌دهد تا درک بیشتر و پذیرش آسان‌تر خطرات کلی در طی فرایند نوآوری باز، صورت گیرد. از این‌رو این مقاله کاربردی با استفاده از روش مروری و کتابخانه‌ای، تکنیک کیفی و تحلیل محتوا؛ ضمن بررسی ادبیات نوآوری باز و برخی مدل‌های آن به بررسی ارتباط نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان می‌پردازد و تلاش خواهد نمود تا مزایا و مخاطرات این مشارکت را نیز به مخاطبین ارائه نماید. Manuscript profile

 • Article

  3 - بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
  Roshd -e- Fanavari , Issue 3 , Year 13 , Summer 2017
  کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های ت More
  کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های تاریک و مبهم این مفهوم می پردازد. کارآفرینی جنایی در جرائم سازمان‌یافته مشاهده می‌شود بطوریکه کارآفرینان مجرم به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای غیرقانونی دست به سازمان‌دهی کسب‌وکار جنایی می‌زنند. با توجه به استراتژی و منابع در دسترس از فرصت‌های کارآفرینانه می‌توان به روش‌های مختلف بهره برد. از آنجایی که جرائم سازمان‌یافته به‌صورت منطقه‌ای و همچنین در سطح جهان در حال رشد است، لازم است سازمان‌های مجری قانون درک خود از کارآفرین استراتژیک جنایی را بالا ببرند. این مقاله سعی دارد مسائل کلیدی در کارآفرینی مجرمانه را کشف و شناسایی کند و همچنین به بررسی رفتار سازمانی و توسعه نهادهای غیرقانونی بپردازد. این مقاله مفهومی و ترویجی برای اولین بار در ایران، مفهوم کارآفرینی جنایی را ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی جنایی پرداخته و سپس با ارائه جامع دیدگاه‌های نظری به توصیف جرائم سازمان‌یافته و سازمان‌های غیرقانونی می‌پردازد. پس از آن، کارآفرینان و جرم در قالب کارآفرینی غیرقانونی و در پایان استراتژی جرم ترکیب می‌شوند. Manuscript profile