• صفحه اصلی
  • وام‌واژه‌های قرآنی- عربی در زبان پهلوی (فارسی میانه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020122612778 بازدید : 92 صفحه: 1 - 16

نوع مقاله: پژوهشی