• صفحه اصلی
  • مطالعات زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی کانسار مس پورفیری بارملک (شمال ورزقان- استان آذربایجان¬شرقی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237626 بازدید : 375 صفحه: 75 - 86

نوع مقاله: پژوهشی