• صفحه اصلی
  • پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139605201932587465 بازدید : 6315 صفحه: 55 - 74

نوع مقاله: پژوهشی