• صفحه اصلی
  • ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980629192339 بازدید : 6622 صفحه: 269 - 280

نوع مقاله: پژوهشی