• صفحه اصلی
  • رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306031440291804 بازدید : 3508 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی