• صفحه اصلی
  • مروري بر مفاهيم و روشهاي کمي در ارزش گذاري فناوري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930615105181847 بازدید : 5148 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی