• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139608101315228858 بازدید : 4715 صفحه: 55 - 62

10.7508/roshdefanavari.2018.14.007

20.1001.1.17355486.1397.14.54.5.6

نوع مقاله: پژوهشی