• صفحه اصلی
  • اولویت‌بندی حوزه‌های کاربردی اینترنت‌اشیاء در صنایع ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980523191521 بازدید : 1130 صفحه: 28 - 34

10.52547/jstpi.20839.19.73.28

نوع مقاله: پژوهشی