• صفحه اصلی
  • ارزیابی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌یافتگی مناطق شهری (نمونه موردی محلات سرتپوله، شالمان و غفور شهر سنندج)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990411238067 بازدید : 2044 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی