• صفحه اصلی
  • تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950930944564241 بازدید : 5279 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی