• صفحه اصلی
  • بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139603271942316591 بازدید : 3988 صفحه: 103 - 124

نوع مقاله: پژوهشی