• صفحه اصلی
  • تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع))

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960721197358500 بازدید : 7635 صفحه: 55 - 72

نوع مقاله: پژوهشی