• صفحه اصلی
  • شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139608212144539050 بازدید : 2418 صفحه: 297 - 312

نوع مقاله: پژوهشی