• صفحه اصلی
  • تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13961226125226101341 بازدید : 2341 صفحه: 151 - 160

نوع مقاله: پژوهشی