• صفحه اصلی
  • عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397023012453112261 بازدید : 4838 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی