• صفحه اصلی
  • تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971003166372 بازدید : 2256 صفحه: 215 - 228

نوع مقاله: پژوهشی