• صفحه اصلی
  • ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980120178566 بازدید : 2369 صفحه: 131 - 146

نوع مقاله: پژوهشی