• صفحه اصلی
  • آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980203178877 بازدید : 3451 صفحه: 123 - 136

نوع مقاله: پژوهشی