• صفحه اصلی
  • تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200504266 بازدید : 7240 صفحه: 57 - 72

نوع مقاله: پژوهشی