• صفحه اصلی
  • طراحي مدل ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با رويکرد پوياشناسي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000429274301 بازدید : 3285 صفحه: 61 - 76

نوع مقاله: پژوهشی