• صفحه اصلی
  • احراز هویت سبک‌وزن متقابل مداوم بر اساس اولویت‌بندی گره‌ها با استفاده از نرخ ترافیک در اینترنت اشیا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000221273404 بازدید : 1749 صفحه: 119 - 133

20.1001.1.16823745.1401.20.2.5.1

نوع مقاله: پژوهشی