• صفحه اصلی
  • تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510051525544306 بازدید : 2850 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی