• صفحه اصلی
  • بررسی اثرات محیط زیستی مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی به منظور کنترل بیوماس گیاهان آبزی تالاب انزلی (مطالعه موردی: تالاب غرب)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101933357 بازدید : 583 صفحه: 33 - 40

نوع مقاله: پژوهشی