• صفحه اصلی
  • تاملی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی بسپار در نظام آموزش عالی ایران: بهره‌گیری از رویکرد CDIO در تربیت مهندس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121734408 بازدید : 1191 صفحه: 51 - 61

نوع مقاله: مروری