• صفحه اصلی
  • مروری بر سازوکار، ساختار و کاربرد پلیمرهای حافظه شکلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401063039420 بازدید : 1946 صفحه: 27 - 35

نوع مقاله: مروری