• صفحه اصلی
  • شناخت و تبیین اصطلاحات فرایند ساخت  و ارزیابی تولید زیست‌پایدار-بخش اول؛ معرفي و تاريخچه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401063039422 بازدید : 1954 صفحه: 45 - 49

نوع مقاله: مروری