• صفحه اصلی
  • به کارگیری یادگیری عمیق برای بهبود نتایج تحلیل احساسات نظرات فارسی فروشگاه‌های خرده‌فروشی آنلاین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844106 بازدید : 73 صفحه: 122 - 137

20.1001.1.27170411.1402.15.57.9.4

نوع مقاله: پژوهشی