• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200502628 بازدید : 6255 صفحه: 79 - 91

نوع مقاله: پژوهشی