• صفحه اصلی
  • ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200506131053 بازدید : 4495 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی