• صفحه اصلی
  • الگوی رويکرد تخصصي‌ درتعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت‌ها و چالش‌هاي بخش‌بندی بازار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005176647 بازدید : 6311 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه