• صفحه اصلی
  • آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006168162 بازدید : 12103 صفحه: 17 - 31

نوع مقاله: پژوهشی