• صفحه اصلی
  • آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429820 بازدید : 14427 صفحه: 35 - 56

نوع مقاله: پژوهشی