• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی¬های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان شورایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007258340 بازدید : 6116 صفحه: 91 - 104

20.1001.1.27170414.1398.11.39.5.1

نوع مقاله: پژوهشی