• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیرات به¬کارگیری سیستم نظارت هوشمند (CCTV) در کاهش جرائم شهری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971112167328 بازدید : 3928 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی