فهرست مقالات سیده رقیه میر ابوالقاسمی


  • مقاله

    1 - گزارشی از نشست کتاب «تحوّل گفتمان در گزارش واقعه کربلا» روش‌شناسی و نتایج
    دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث , شماره 15 , سال 4 , زمستان 1400
    پانزدهمین جلسه از پیوسته نشست‌های علمی سید مرتضی (ره) با همکاری مجلّه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث روش‌شناسی و نتایج کتاب «تحوّل گفتمان در گزارش واقعه کربلا» را موضوع خود قرار داد. در این نشست، جمعی از طلّاب و دانشجویان رشته‌های مرتبط با قرآن و حدیث و تاریخ اسلام حضو چکیده کامل
    پانزدهمین جلسه از پیوسته نشست‌های علمی سید مرتضی (ره) با همکاری مجلّه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث روش‌شناسی و نتایج کتاب «تحوّل گفتمان در گزارش واقعه کربلا» را موضوع خود قرار داد. در این نشست، جمعی از طلّاب و دانشجویان رشته‌های مرتبط با قرآن و حدیث و تاریخ اسلام حضور داشتند. این نشست که دبیری آن را آقای محمّد جدیدی عهده‌دار بود، روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ به صورت مجازی و برخط ارائه گردید. نویسنده کتاب خانم دکتر «سیده رقیّه میرابوالقاسمی» در این نشست ابتدا به انگیزه خود از تألیف کتاب اشاره کرده و سپس گزارشی از نگاشته خویش ارائه کرد. این کتاب، افزون بر مقدّمه، شش فصل دارد که عبارتند از: «مبانی پژوهش»، «نخستین گفتمان‌های گزارش واقعه کربلا»، «سنخ‌شناسی گفتمان گزارش واقعه کربلا در آثار فارسی»، «توده‌گرایی تشیّع امامیه و نسبت آن با تحوّل گفتمان گزارش واقعه کربلا»، «رویکردهای اعتقادی به منزلت قدسی اهل‌بیت^ و نسبت آن با تحوّل گفتمان» و «رشد و گسترش تصوّف و نسبت آن با تحوّل گفتمان گزارش واقعه کربلا». بخش پایانی کتاب به جمع‌بندی مطالب، ذکر منابع و مآخذ، نمایه «آیات و روایات»، «اَعلام»، «موضوعات»، «کتاب‌ها» و «مکان‌ها» اختصاص دارد. کتاب «تحوّل گفتمان در گزارش واقعه کربلا» برای نخستین بار در سال 1394 توسّط انتشارات سمت منتشر و موفّق به دریافت جایزه دعبل شد. نوشته پیش رو در دو بخش، ابتدا محتوای کتاب را به صورت خلاصه بیان کرده و سپس گزارشی از این نشست ارائه می‌کند. پرونده مقاله