فهرست مقالات معصومه  آهنگری


 • مقاله

  1 - تأثیر آبیاری غرقابی و قطره¬ای هوشمند بر نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی
  محمد صالحی معصومه  آهنگری حميدرضا  ناصري فاطمه  عسگری غلامعباس فنایی خیرآباد فرشاد  علیجانی
  فصلنامه زمين شناسي ايران , شماره 53 , سال 14 , بهار 1399
  از آنجایی¬که سالانه سهمی معادل70 تا 90 درصد از منابع آب قابل برداشت زیرزمینی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، با به کارگیری روش¬های مناسب آبیاری، علاوه بر صرفه¬جویی در مصرف آب می¬توان مانع بر هم زدن تعادل آبخوان شد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو روش¬ متفاوت آبیاری بر تغ چکیده کامل
  از آنجایی¬که سالانه سهمی معادل70 تا 90 درصد از منابع آب قابل برداشت زیرزمینی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، با به کارگیری روش¬های مناسب آبیاری، علاوه بر صرفه¬جویی در مصرف آب می¬توان مانع بر هم زدن تعادل آبخوان شد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو روش¬ متفاوت آبیاری بر تغییرات تراز سطح ایستابی انجام شد. به این منظور دو مدل آزمایشگاهی با ارتفاع دو متر و سطح مقطع 4000 سانتی¬متر مربع ساخته شد. پس از انتخاب گیاه (کاهو) در یک مدل از روش غرقابی و در مدل دیگر از روش قطره¬ای هوشمند برای آبیاری استفاده شد. آبیاری قطره¬ای هوشمند در این پژوهش به کمک شیر برقی و دستگاه قرائت¬گر انجام شد، بدین طریق که با قرار گرفتن خاک در شرایط کمتر از 35 درصد اشباع، آبیاری شروع و بیشتر از 80 درصد به صورت خودکار قطع شد. میزان نفوذ آب در این مدل¬ها نیز با استفاده از سنسور¬های رطوبت پایش شد و در نرم¬افزار HYDRUS/2D شبیه¬سازی شد. در طول یک دوره چهار ماهه تراز سطح آب زیرزمینی در مدل دارای سیستم آبیاری قطره¬ای هوشمند 10 سانتی¬متر بالا¬تر و میزان مصرف آب 68 درصد کمتر از سیستم غرقابی، اندازه¬گیری شد. این نتایج نشان داد که با جایگزین کردن آبیاری قطره¬ای هوشمند به جای غرقابی می¬توان محصولات با همان کیفیت قبلی ولی استفاده¬ی بسیار کمتر آب را تولید کرد که از نزولی شدن شیب هیدروگراف آبخوان¬ها نیز جلوگیری می¬نماید. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - ژئوشیمی و پترولوژی ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ- شمال‌غرب ایران: بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ولکانیسم پس از برخوردی
  معصومه  آهنگری معصومه  نظری محسن  موذن
  فصلنامه زمين شناسي ايران , شماره 56 , سال 14 , زمستان 1399
  ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ از نوع ریولیت‌های پرآلومینوس با مقدار SiO2 و K2O بالا هستند. این سنگ‌ها از درشت بلور‌های کوارتز، فلدسپار پتاسیم به همراه مقادیر اندک پلاژیوکلاز در زمینه‌ای ریزدانه و غنی از فلدسپارهای پتاسیم تشکیل یافته‌اند. از لحاظ ژئوشیمیایی این سنگ‌ها از L چکیده کامل
  ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ از نوع ریولیت‌های پرآلومینوس با مقدار SiO2 و K2O بالا هستند. این سنگ‌ها از درشت بلور‌های کوارتز، فلدسپار پتاسیم به همراه مقادیر اندک پلاژیوکلاز در زمینه‌ای ریزدانه و غنی از فلدسپارهای پتاسیم تشکیل یافته‌اند. از لحاظ ژئوشیمیایی این سنگ‌ها از LREEها و LILEها غنی شده هستند و در مقابل مقدار HREEها و HFSEها تهی‌شدگی نشان می‌دهد. بررسی روابط صحرایی، بافتی و سنگ‌شناسی به همراه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سنگ کل نشان می‌دهند ماگمای به‌وجود آورنده ریولیت‌های قره‌داش دارای منشأ پوسته‌ای است که بواسطه تفریق بلوری (پلاژیوکلاز و تیتانومگنتیت) ترکیب آن دستخوش تغییر شده است. آنومالی منفی Eu، Sr و Ti در نمودارهای چند عنصری بیانگر تفریق بلوری است. ویژگی‌های ژئوشیمیایی ریولیت‌های قره‌داش مانند مقادیر نسبت‌های Rb/Nb، K/Rb، Rb/Sr، Rb/Ba و Ga/Al مشابه با گرانیت‌ها/ ریولیت‌های A-Type در محیط‌های پس از برخوردی هستند. با در نظر گرفتن سن پرکامبرین برای این توده، به احتمال زیاد فازهای کششی بعد از بسته شدن اقیانوس پروتوتتیس عامل تشکیل این توده بوده است.   جزييات مقاله