فهرست مقالات محسن شفیعی نیک آبادی


 • مقاله

  1 - شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)
  نشریه صنعت و دانشگاه , شماره 22 , سال 6 , پاییز-زمستان 1392
  چکیده : مدیریت دانش یک منبع مهم برای سازمان است . سازمان ها برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش باید نوآوری را در فرآیند ها ،فعالیت ها، محصولات و خدمات خود ایجاد کنند . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصن چکیده کامل
  چکیده : مدیریت دانش یک منبع مهم برای سازمان است . سازمان ها برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش باید نوآوری را در فرآیند ها ،فعالیت ها، محصولات و خدمات خود ایجاد کنند . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است . جنبه نوآورانه تحقیق ، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم افزار شهر تهران می باشد که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده تنها 123 عدد قابل استفاده بودند. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد داده ها با استفاده از پیمایش و ابزار پرسشنامه بدست آمده و سپس با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شده است . یافته ها و خروجی شبکه عصبی نشان می دهد که به ترتیب استراتژی دانش آشکار مهمترین بعد استراتژی مدیریت دانش و استراتژی های دانش پنهان، درون محور و برون محور در اولویت های بعدی شرکت های نرم افزاری دانش بنیان شهر تهران قرار گرفته اند. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
  نشریه صنعت و دانشگاه , شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها چکیده کامل
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)
  نشریه صنعت و دانشگاه , شماره 43 , سال 12 , بهار-تابستان 1398
  برون‌سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد منافع بی‌شماری را برای سازمان به همراه دارد و در صورتی که اصول برون‌سپاری به درستی رعایت نگردد و تصمیمات عجولانه گرفته شود خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برو چکیده کامل
  برون‌سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد منافع بی‌شماری را برای سازمان به همراه دارد و در صورتی که اصول برون‌سپاری به درستی رعایت نگردد و تصمیمات عجولانه گرفته شود خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد فازی در دانشگاه سمنان، طی بازه زمانی مهر تا آذر سال 1398 می‌پردازد. لذا این تحقیق با مطالعه ادبیات تحقیقات مختلف 6 عامل اصلی و 39 عامل فرعی برای عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نت دانشگاه سمنان شناسایی نمود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی و معاونت مالی و اداری دانشگاه سمنان می‌باشد و نمونه‌ها بصورت قضاوتی هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آزمون فرضیه، AHP فازی و ARAS فازی استفاده شده و نتایج پژوهش نشان داد مهم‌ترین عوامل کلیدی موفقیت به ترتیب عبارتند از؛ مشارکت و حمایت از طرف مدیران ارشد، وجود برنامه ارتباطات مؤثر، واضح و شفاف، وجود یک تیم ویژه و آموزش دیده برای اجرای برون‌سپاری، قابلیت مدیریت تغییر، وجود نیروی کار متخصص، مهندسی مجدد فرآیندها، پایداری جو سیاسی، در دسترس بودن برای اشتراک‌گذاری دانش، شایستگی‌ها و نوآوری‌ها. پرونده مقاله

 • مقاله

  4 - بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 4 , سال 10 , پاییز 1393
  سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این چکیده کامل
  سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این بدین معنی است که سازمان فرایندهايی را باید براي مهندسی مجدد انتخاب کند که بیشترین پتانسیل را بر اي تغییر داشته و همچنین بیشترین نتیجه را در جهت چابکی سازمان ایجاد کند. به دلیل بالا بودن نرخ شکست در مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار، ارزیابی میزان ریسک در این فرايندها بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله ارزیابی سطح ریسک بالقوه در موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار می‌باشد. این تحقیق از باب نتایج، تحقیقی کاربردي بوده و از منظر متغیر، شامل متغیرهاي کیفی است و در دسته تحقیقات توصیفی قرار گرفته و به صورت پیمایشی انجام شده‌است. از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از روایی ظاهری و محتوایی برای تأیید روایی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. مطالعه موردی در شرکت‌های کوچک و متوسط مرکز رشد دانشگاه فردوسی است. جنبه نوآوری تحقیق را می‌توان ایجاد نگاهی جدید به بررسی تأثیر ریسک و میزان شکست در بازمهندسی فرايندهای کسب و کار برای اینگونه شرکت‌ها دانست. با توجه به نتایج تحقیق، در بین ابعاد ریسک بالقوه بعد حمایت مدیریت و محیط کاری بر میزان موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار بیشترین اثر را دارد. پرونده مقاله

 • مقاله

  5 - عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 2 , سال 7 , بهار 1390
  عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر چکیده کامل
  عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر شلاقي است. عوامل متعددي در بروز اين مسئله نقش دارند که راهکارهايي براي مقابله با آنها ذکر شده اند. در اين مقاله پس از تعريف اثر شلاقي و آنچه که موجب بروز آن در زنجيره تامين مي شود، عوامل موثر در کاهش اين اثر بررسي و نظر کارشناسان صنعت خودرو در اين زمينه مورد مطالعه قرار مي گيرد. در نهايت با عنايت به قابليتهاي کسب و کار الکترونيک، نقش آن در مقابله با اين پديده بيان خواهد شد. اين مقاله از لحاظ هدف، کاربردي بوده و از ابزار پرسشنامه(با 26 سوال) براي تحليل هاي خود در استفاده کرده است. در اين مقاله با استفاده از آزمون ميانگين به بررسي هر يک از فرضيه ها پرداخته شده است و در نهايت براي بررسي يکسان بودن رتبه هاي عوامل کاهنده اثر شلاقي، از آزمون فريدمن استفاده شده است. جنبه نوآورانه تحقيق را مي توان در بررسي و شناسايي عوامل موثر در ايجاد اثر منفي اثر شلاقي و تاثير کسب و کار الکترونيک در کاهش اين اثر منفي دانست. پرونده مقاله

 • مقاله

  6 - نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 1 , سال 6 , زمستان 1388
  در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاع چکیده کامل
  در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي، مدلهاي کسب و کار براي کسب مزيت رقابتي را تغيير داده است و کسب و کارهاي الکترونيک را به عنوان ابزار ارزشمندي براي ايجاد روابط پايدار و مستحکم با مشتريان و نيروهاي بازار تبديل کرده است. همچنين براي شرکت‌هاي مادر به علت ويژگي‌هاي خاصي که دارند، مي‌توان آن‌ها را از ديگر شرکت‌هاي موجود در مدل‌هاي کسب و کار متمايز کرد. در اين تحقيق با شناسايي ابعاد متفاوت نوآوري، آن‌ها را به چهار عامل عمده 1) توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات، 2) شدت قيمت رقابتي، 3) شدت تمرکز در صنعت (سهم بازار) و 4) تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وطايف تقسيم کرده و به ارزيابي ميزان اهميت آن‌ها در پياده سازي کسب و کار‌هاي الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو مي‌پردازيم. با پيمايش صورت گرفته تنها مورد تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وظايف عامل مهمي در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکتهاي مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهايت به اندازه گيري عوامل مهم شناخته شده، در شرکت مادر ايران خودرو مبادرت شده است تا از اين طريق ميزان آمادگي شرکت ايران خودرو از لحاظ ميزان عوامل ايجاد کننده نوآوري در پياده سازي کسب و کار الکترونيک مورد ارزيابي قرار گيرد. پرونده مقاله

 • مقاله

  7 - تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 2 , سال 6 , بهار 1389
  امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن ا چکیده کامل
  امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن است که با تدوين مجموعه معيارهاي کليدي در زمينه کسب و کار الکترونيک، به دسته بندي آنها بر اساس امتياز بندي متوازن پرداخته شود. سپس بر اساس مجموعه اطلاعات شش شرکت بين المللي فعال در زمينه کسب و کار الکترونيک، به ارزيابي و رتبه بندي اين شرکتها بر مبناي سه روش تصميم گيري پرامتي، TOPSIS و SAW پرداخته خواهد شد. در نهايت اين شش شرکت با کمک روش ميانگين رتبه‌ها و قاعده اکثريت رتبه بندي مي‌شوند. جنبه نوآوري تحقيق را مي‌توان در تدوين تدوين معيارهاي ارزيابي کسب و کار الکترونيک و استفاده از ابزارهاي رتبه بندي در بررسي اينگونه کسب و کارهاي نوين است. پرونده مقاله

 • مقاله

  8 - نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 3 , سال 6 , تابستان 1389
  هدف اصلي مقاله بررسي نقش نيروهاي پنجگانه پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو ميباشد. در اين تحقيق پنج نيروي رقابتي پورتر كه عبارتند از تهديد رقباي تازه وارد، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين، قدرت چانهزني خريداران، قدرت چانهزني تأمين كنندگان و رقابت در م چکیده کامل
  هدف اصلي مقاله بررسي نقش نيروهاي پنجگانه پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو ميباشد. در اين تحقيق پنج نيروي رقابتي پورتر كه عبارتند از تهديد رقباي تازه وارد، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين، قدرت چانهزني خريداران، قدرت چانهزني تأمين كنندگان و رقابت در ميان شركتهاي موجود در صنعت خودرو، در ميان دو شركت ايران خودرو و سايپا كه داراي بيشترين سهم بازار در كشور هستند، مورد ارزيابي قرار گرفته اند. بعد از پيمايش صورت گرفته و شناسايي عوامل مهم (همه عوامل در انتخاب كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو نقش داشتند)، به صورت موردي به اندازهگيري اين نيروها در شركت ايران خودرو پرداخته شد تا قدرت اين شركت از نظر محيط صنعتي در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك مورد بررسي قرار گيرد. پرونده مقاله

 • مقاله

  9 - نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 2 , سال 5 , بهار 1388
  استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميا چکیده کامل
  استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميان فرآيندهاي داخل شرکت و وجود يکپارچگي ميان فرآيندهاي شرکت با ديگر شرکت هاي همکار مي‌باشد که از طريق پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حاصل مي‌شوند. حال در اين تحقيق، با مرور ادبيات صورت گرفته به شناسايي مجموعه فرآيندهاي مختلف در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان پرداخته، سپس به بررسي اهميت وجود يکپارچگي، در ميان اين فرآيندها، در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک مي‌پردازيم. بعد از شناسايي فرآيندهاي مهم و تعيين کننده در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت هاي خودرو ساز، به اندازه گيري ميزان يکپارچگي در ميان فرآيندهاي مورد تاييد در شرکت ايران خودرو مي‌پردازيم. پرونده مقاله

 • مقاله

  10 - تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر(مورد مطالعه پارک فناوری پردیس)
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 3 , سال 11 , تابستان 1394
  با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان‌هایی همچون پارک‌های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند بر ع چکیده کامل
  با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش‌بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان‌هایی همچون پارک‌های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت‌های مستقر در این پارک‌ها می‌باشد. این تحقیق کاربردی در پارک فناوری پردیس به صورت پیمایشی و با کمک بیش از 30 مدیر فعال در این پارک صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و میزان واریانس استخراج شده برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین برای پاسخگویی به سؤالات از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. جنبه نوآوری تحقیق را می‌توان نگاهی جدید به تأثیر خدمات ارائه شده توسط پارک‌های علم و فناوری بر رشد و نوآوری شرکت‌های مستقل مستقر در این پارک‌ها دانست. مهم‌ترین عامل از نظر مدیران فعال در این پارک قابلیت اطمینان ارباب رجوع به پارک می‌باشد. همدلی کارکنان پارک با ارباب رجوع نیز از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. پرونده مقاله