فهرست مقالات زهره اخوان مقدم


 • مقاله

  1 - جامعیت حداکثری قرآن بر پایه بهره های روش‌شناختیِ علوم از قرآن و ضرورت وجود الگوهای روش‌شناسانه در دین و قرآن
  دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث , شماره 8 , سال 2 , بهار 1399
  درباره جامعیت قرآن، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده که هر کدام بر پایه تفسیری خاص از آیات و روایات است. آیه 89 سوره نحل با عبارت «تِبیانًا لِكُلِّ شَی‏ءٍ» و با وجود لفظ «کُلّ»، عمومیت محتوایی را نشان می‌دهد. مخالفان این تعمیم با تکلّف، آیات و روایات ناظر بر جامعیت بیشینه‌ای چکیده کامل
  درباره جامعیت قرآن، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده که هر کدام بر پایه تفسیری خاص از آیات و روایات است. آیه 89 سوره نحل با عبارت «تِبیانًا لِكُلِّ شَی‏ءٍ» و با وجود لفظ «کُلّ»، عمومیت محتوایی را نشان می‌دهد. مخالفان این تعمیم با تکلّف، آیات و روایات ناظر بر جامعیت بیشینه‌ای را تأویل برده و تخصیص‌هایی بدون دلیل ذکر می‌کنند. مقاله کنونی می‌خواهد جامعیت حداکثری قرآن را از نگاهی نو و با روشی تحلیلی ثابت کند. این نوشتار با توجّه‌کردن به گزاره‌های اساسیِ علوم، بر آن است تا به این نتیجه برسد که گذشته از جامعیت قرآن نسبت به همه نیازهای دنیایی و آخرتی بشر، این کتاب آسمانی حتّی در ارائه اصول و روش‌های علوم نیز جامعیت دارد؛ چراکه علوم مختلف هم یکی از نیازهای بشر است. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - دفاع از قرآن کریم و اعجاز آن در سخنان امام حسن عسکری علیه السلام
  دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث , شماره 15 , سال 4 , زمستان 1400
  یکی از مباحث علوم قرآنی، همانند‌ناپذیری و اعجاز قرآن است‌ که در زمان نزول و پس از نزول قرآن مورد بحث مسلمانان و سپس مستشرقان قرار‌ گرفته ‌است. از معصومان^ نیز سخنان فراوانی در این زمینه بر جای مانده که سخنان امام ‌حسن عسکری× محور تحقیق حاضر است. همچنین امام عسکری× به تن چکیده کامل
  یکی از مباحث علوم قرآنی، همانند‌ناپذیری و اعجاز قرآن است‌ که در زمان نزول و پس از نزول قرآن مورد بحث مسلمانان و سپس مستشرقان قرار‌ گرفته ‌است. از معصومان^ نیز سخنان فراوانی در این زمینه بر جای مانده که سخنان امام ‌حسن عسکری× محور تحقیق حاضر است. همچنین امام عسکری× به تناسب شرایط زمانه خویش به دفاع از قرآن کریم پرداختند. دلیل انتخاب فرمایشات ایشان به عنوان محور پژوهش، آن است که پردازشی مستقل از احادیث امام عسکری× ذیل موضوع اعجاز و دفاع از قرآن کریم دیده نشد. روش گردآوری اطّلاعات در این نگارش، کتابخانه‌ای و پردازش آن توصیفی ـ تحلیلی است. این پژوهش نشان می‌دهد که در سخنان امام، اشاره به «تحدّی قرآن کریم»، «اعجاز ادبی قرآن»، «اعجاز عدم اختلاف در قرآن»، «وجود اخبار غیبی در قرآن» و «اعجاز هدایتی قرآن»به عنوان جنبه‌های همانندناپذیری این کتاب آسمانی وجود دارد و ایشان با پاسخ به شبهات به دفاع از قرآن می‌پردازند. پرونده مقاله