فهرست مقالات عمار  موسوی شکیب


  • مقاله

    1 - تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت
    علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 1 , سال 4 , پاییز 1401
    شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می¬باشد که ازجمله آن می¬توان به ژنراتور، بریکر، کابل¬های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره¬برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در چکیده کامل
    شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می¬باشد که ازجمله آن می¬توان به ژنراتور، بریکر، کابل¬های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره¬برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در برخی موارد سبب خرابی و خروج از مدار ترانسفورماتور و عدم دسترسی طولانی‌مدت خواهد شد. درنتیجه برنامه‌های تعمیر و نگهداری باید به‌جای مبتنی بر زمان، مبتنی بر شرایط بهره‌برداری و محيطي گردند که این مسئله خود مستلزم آن می¬باشد که از شرایط حال تجهیز نيز آگاه باشیم. لذا استفاده از روش¬های نظارت و تشخیص خطا که توانایی ارزیابی شرایط داخلی تجهیزات رادارند، بسیار بااهمیت خواهد بود. روش¬ها و تست¬های مختلفی به‌منظور ارزیابی شرایط ترانسفورماتور وجود دارد که از آن جمله می¬توان به روش¬هایی مانند تحلیل پاسخ فرکانسی ، آنالیز گازهای محلول ، پردازش سیگنال ، شار نشتی و جریان توالی منفی ... نام برد. از بین آن¬ها، روش تحلیل پاسخ فرکانسی روشی بسیار محبوب، فراگیر بوده که قابلیت بالایی در تشخیص خطا¬ها داشته و پیاده-سازی آن ساده و راحت می¬باشد. پرونده مقاله