فهرست مقالات صدیقه  محمودی


 • مقاله

  1 - شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 2 , سال 4 , پاییز 1401
  اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثر چکیده کامل
  اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثروت های بکر و طبیعی فراوان خود یکی ازگنجینه های مهم و درامدزای جنوب کشور درحوزه صنعت گردشگری است که ظرفیت های آن به دلیل عدم بازاریابی مناسب تاکنون مورد استفاده قرارنگرفته است درمقاله حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی کوشیده است تا با استفاده ازروش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای پس ازشناخت قابلیت‌های گردشگری این استان به تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید مرتبط با بازاریابی صنعت گردشگری آن پرداخته و بدین ترتیب قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی این استان را پیشنهاد نماید. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - ظرفیت‌های اکوتوریسم دریایی در جزیره قشم
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , شماره 2 , سال 4 , پاییز 1401
  اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و چکیده کامل
  اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و طول 136 کیلومتر به عنوان بزر گترین جزیره ایران و همچنین بزرگ ترین جزیره خلیج فارس واقع شده و دارای دامنه وسیع جذابیت های اکوتوریسی مانند غارهای تاریخی خربس، گنبدهای نمکی، تالاب ها و دریاچه های متعدد ،آبگیر باستانی پ یپشت، ساحل تخ مگذاری لا کپشت های پوزه عقابی واقع در روستای شیب دراز، جاذبه ژئوتوریستی و زیبای دره ستار هها و دره چاهکوه، معادن باستانی نمک در ساحل جنوبی جزیر ه، جنگل های دریایی حرا در 1درصد / گسترده ای 9هزار هکتاری با تنوع زیستی بالا که بر اساس بررسی های به عمل آمده در بخش محیط زیست، در حدود 5 پرندگان جهان و 25 درصد پرندگان بومی ایران، سالانه به جنگل های حرا که اولین ژئو پارک طبیعی دنیاست مهاجرت می کنند. جزیره قشم به دلیل داشتن جذابیت و بسترهای فراوان در بخش اکوتوریسم به عنوان یکی از مناطق ویژه گردشگری در کشور قابل طرح است. مقاله حاضر ضمن معرفی جاذبه های گردشگری این جزیره، درصدد تحلیل نقاط قوت وضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در زمینه گردشگری منطقه است و هدف این مقاله معرفی ظرفیت های اکوتوریستی این منطقه، تشریح اهمیت آن ها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آنهاست. روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش های، توصیفی و تحلیلی است و به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. جزييات مقاله