عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 62 115047 10روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 800 723290 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه