عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 49 25310 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 621 278950 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه