عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 57 67271 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 722 463162 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه