عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 دارد 3 0 9 3801 0 روز