عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
خانواده و سلامت جنسی 1205-2783 روانشناسی 0 15 10362 18روز