• فهرست مقالات بیکاری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیلی بر وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته علوم اجتماعی: «مورد مطالعه: فارغ التحصیلان سالهای 92-1387 دانشگاه کاشان»
    فاطمه منصوریان راوندی
    مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سال های اخیر در ایران به عنوان یکی از چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی و انسانی محسوب می شود. در این بین رشته های گروه علوم اجتماعی، ضمن گسترش بیشتر در دانشگاه های پیام نور و شبانه نسبت  به سای چکیده کامل
    مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سال های اخیر در ایران به عنوان یکی از چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی و انسانی محسوب می شود. در این بین رشته های گروه علوم اجتماعی، ضمن گسترش بیشتر در دانشگاه های پیام نور و شبانه نسبت  به سایر رشته ها، نرخ بیکاری بالاتری را دارا هستند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه های موثر بر اشتغال و بیکاری دانش آموختگان این رشته، 12 نفر را از این فارغ التحصیلان را با استفاده از مصاحبه عمیق و تحلیل تماتیک یافته های این مصاحبه ها، مورد مطالعه قرار داد. یافته ها حاکی از کشف کدهای تفسیری زمینه های آموزشی، سیاسی -مدیریتی، فردی و فرهنگی- اجتماعی که ضمن ایجاد زمینۀ بیکاری دانش آموختگان  این رشته، هریک تداعی نحوه عملکرد نظام آموزشی نیز بودند. ارزیابی های منفی از وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی، حاکی از فقدان برنامه ریزی ساختاری مناسب جهت پیوند اوضاع اقتصادی  و دروس ارائه شده در دانشگاه ها بوده است  و دانش آموختگان بر لزوم ایجاد روش های منظم ارتباطی بین آموزش عالی و بازار کار تأکید کرده اند.  همچنین یافته های طرح تحقیقی کمی که همزمان با این پژوهش در حال انجام بود – این پژوهش به روش پیمایش، 335 نفر از دانش آموختگان سالهای 92-1387 را به شیوه نمونه گیری طبقه ای، مورد بررسی قرار داده است-  نیز، این یافته ها را تأیید کرد و در نهایت می توان گفت، جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائی ها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد، لذا انتظار می رود بـازنگری و نیـز اصلاحاتی در ابعاد مختلف آموزشی اعم از؛ اهداف، برنامه‌های آموزشی، محتواهـای درسـی و شـیوه‌هـای تدریس، مرتبط با نیازهای شغلی از سوی دانشگاه صورت گیرد.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار
    هدايت الله  جمالي پور غلامرضا  مقدم
    هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل چکیده کامل
    هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليت‌‌هاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل مي‌شود. وي چنين اظهار عقيده مي‌كند كه، در حالي‌كه در جوامع ماقبل صنعتي نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت مي‌شد و در جوامع صنعتي كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد، در جوامع فراصنعتي، اين كار خدماتي است كه حكم‌فرما شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد نمود عيني رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي، خود را در عرصه كار با برجستگي بيشتري نمايان مي‌سازد. به همين دليل توليد، بهره‌وري و انباشت سرمايه كه همگي از خروجي‌هاي كار مي‌باشند تعيين‌كننده ساخت كلي يك جامعه به حساب مي‌آيند. از همين روي مطالعه ويژگي‌هاي فني و تكنولوژيكي كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي خواهد شد به سوالاتي چون: چه عواملي بر تحولات عرضه نيروي كار تاثير مي‌گذارد؟ عوامل شتاب‌دهنده اين تحولات در دهه‌‌هاي اخير چه بوده‌اند؟چرا در برخي جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده، تحولات حوزه كار با مشكل روبه‌روست؟ ويژگي‌هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه‌ اخير در ايران چگونه بوده است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری
    مریم  ملائی شیوا  پروائی هره دشت کاظم  رحیمی
    آنچه در این مقاله مورد نظر نگارندگان قرار گرفته است، تشریح وضعیت تحصیلات عالی و بیکاری در مقابل نیل به توسعه ای همه‌جانبه است. در نهایت با در نظر گرفتن توسعه به عنوان شاخصی چند بعدی و پیچیده، به این جمع بندی رسیده ایم که توجه به تمام ابعاد توسعه، سطح توسعه یافتگی کشور ر چکیده کامل
    آنچه در این مقاله مورد نظر نگارندگان قرار گرفته است، تشریح وضعیت تحصیلات عالی و بیکاری در مقابل نیل به توسعه ای همه‌جانبه است. در نهایت با در نظر گرفتن توسعه به عنوان شاخصی چند بعدی و پیچیده، به این جمع بندی رسیده ایم که توجه به تمام ابعاد توسعه، سطح توسعه یافتگی کشور را تعیین می کند. بنابراین لزوم توجه به شاخص‌هایی مثل اشتغال و یا در مقابل آن بیکاری که در وضعیت نامطلوبی در طول سالیان گذشته قرار داشته است در کنار توجه به وضعیت آموزش و تحصیلات عالی نیز اساسی است. لازم به ذکر است که آن چه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است، توجه به بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است تا تأثیر دانشگاه ها (به طور دقیق دانشگاه هایی چون پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی) در این زمینه نشان داده شود. روش مورد استفاده در این نوشتار، روش کتابخانه ای(اسنادی) بوده و سعی شده تا با نگاهی به آمار و ارقام و همچنین پژوهش‌های مرتبط در این زمینه، بررسی و نتیجه گیری لازم انجام شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری
    رویا سلطانی مهناز ابراهیمی صدرآبادی علی محمد کیمیاگری
    در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ بیکاری توسعه داده شده است. داده های فصلی مربوط به سال های 1394-1384 هستند که از منابع موثق اطلاعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند. متغیرهای مستقل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)، خا چکیده کامل
    در این تحقیق رابطه رگرسیونی خطی چند متغیره بین عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ بیکاری توسعه داده شده است. داده های فصلی مربوط به سال های 1394-1384 هستند که از منابع موثق اطلاعات اقتصادی کشوری تهیه شده اند. متغیرهای مستقل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (میلیارد ریال)، خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال)، نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن (میلیارد ریال)، نرخ دلار (ریال)، نرخ مشارکت اقتصادی، متوسط نرخ تورم، متوسط نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی، درصد جمعیتی جویای کار(15-65) هستند. نتایج حاکی ار آن است که نرخ بیکاری و متوسط نرخ تورم و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارند در حالی‌که خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی و نرخ بیکاری، رابطه مثبت و معناداری داشته‌اند. بیشترین تأثیرات منفی در نرخ بیکاری را نرخ مشارکت اقتصادی و بیشترین تأثیر مثبت در نرخ بیکاری را خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بیکاری، توسعۀ نابرابر منطقه‌ای و الگوهای فضایی مهاجرت داخلی در ایران
    رسول صادقی
    مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنۀ گسترده اي از عوامل با اثربخشی‌های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت‌های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده ها چکیده کامل
    مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنۀ گسترده اي از عوامل با اثربخشی‌های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت‌های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعۀ نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به‌ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری‌های منطقه‌ای است. پرونده مقاله