• فهرست مقالات تحلیل سلسله مراتبی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT
    صدیقه سادات شفیعی
    مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست‌یابی سازمان به فواید ناشی از به‌کارگیری استراتژی‌های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می‌باشد. امرو چکیده کامل
    مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست‌یابی سازمان به فواید ناشی از به‌کارگیری استراتژی‌های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می‌باشد. امروزه دانشگاه‌ها به‌عنوان سازمان‌هایی غیرانتفاعی همچون دیگر سازمان‌ها، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند. هدایت صحیح دانشگاه نیازمند درک محیط داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی هوشمندانه می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، تدوین و ارزیابی استراتژی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی می‌باشد. از این‌رو، با استفاده از تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) در دانشگاه پیام نور استان، استراتژی‌های دانشگاه با استفاده از مدل SWOT شناسایی گردیدند. سپس با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، استراتژی‌های اخذ شده از نظر اهمیت اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نظر انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه‌ها، شاهراه اصلی در موفقیت دانشگاه‌ها به‌حساب می‌آید، و دانشگاه‌ها برای موفقیت بیشتر، باید ارتباط مؤثرتری با صنعت برقرار نمایند. ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه‌ها، زیربنای تحقق سایر استراتژی‌ها از جمله گسترش رشته‌های فنی و مهندسی، توسعه تحقیقات علمی دانشگاه‌ها و تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه خاص می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
    محسن شفیعی نیک آبادی عظیم زارعی هانیه  شامبیاتی علی  اسکندرزاده
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها چکیده کامل
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی و رتبه بندی متغیر های اساسی بر بکارگیری رایانش ابری در کسب و کارهای فناورانه
    احمد مهرابیان
    دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه کشور ، اهداف برنامه ششم توسعه و سایر اهداف توسعه کسب و کارهای فناورانه در راستای این موارد نیازمند توسعه بستر و زیرساخت مناسب جهت تحقق کسب و کارهای فناورانه به معنای واقعی کلمه است.تکنولوژی رایانش ابری تاثیر به سزایی در بهبود ارایه خدمات چکیده کامل
    دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه کشور ، اهداف برنامه ششم توسعه و سایر اهداف توسعه کسب و کارهای فناورانه در راستای این موارد نیازمند توسعه بستر و زیرساخت مناسب جهت تحقق کسب و کارهای فناورانه به معنای واقعی کلمه است.تکنولوژی رایانش ابری تاثیر به سزایی در بهبود ارایه خدمات کسب و کارهای فناورانه داشته و علاوه بر کاهش مشکلات فعلی کسب و کار فناورانه ، هزینه های مرتبط با فناوری اطلاعات را نیز کاهش می دهد. شرکتهای کوچک و متوسط در استفاده از رایانش ابری به منظور توسعه کسب و کارهای فناورانه با مشکلات و چالش های متعددی مواجه هستند.دغدغه اصلی این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی  متغیرهای اساسی بر بکارگیری رایانش ابری در کسب و کارهای فناورانه به روش تحلیل سلسله مراتبی می پردازد، روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشند، جامعه هدف و تیم تصمیم 18  نفر ازخبرگان حوزه فناوری اطلاعات هستند که پرسشنامه شناسایی و پرسشنامه مقایسه زوجی در دو نوبت زمانی تکمیل نموده اند. در نوبت اول به شناسایی متغیرهای اساسی بر بکارگیری رایانش ابری در کسب و کارهای فناورانه  (18 معیار) از مقالات،پایان نامه ها،کتاب و مصاحبه با  متخصصان لیست گردید واین متغیرها دراختیار تیم تصمیم قرار گرفتند، تا متغیرهایی که درجه اهمیت بالایی دارند شناسایی شوند،  که از دیدگاه تیم تصمیم 7 معیار که شدت تاثیر آنها بیشتر بود، شناسایی گردید. در نوبت دوم متغیرهای  شناسایی شده را  با استفاده پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی و نرم افزار انتخاب خبره رتبه بندی انجام گرفت. وعوامل بدین طریق رتبه بندی گردید؛ احساس خوداثربخشی دارای بیشترین درجه اهمیت هستند، مربیان، دانش سابق کارآفرین، جریان های اطلاعاتی، جستجوی نظامند فرصت، پیوندهای قوی اجتماعی، و پیوندهای ضعیف اجتماعی در الویت های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی مدل برون سپاری پایدار در شرکت پالایش گاز فجر جم بر اساس کارت امتیازی متوازن به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
    حمیدرضا وکیلی فرد
    چکیده هدف از این مقاله طراحی مدل برون سپاری پایدار با استفاده از کارت امتیازی متوزان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور دستیابی به بهره وری حداکثر این راهبرد می باشد. در این تحقیق ابتدا نسبت به شناسایی عوامل موفقیت و شکست برون سپاری بر اساس مطالعات قبلی انجام شده در چکیده کامل
    چکیده هدف از این مقاله طراحی مدل برون سپاری پایدار با استفاده از کارت امتیازی متوزان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور دستیابی به بهره وری حداکثر این راهبرد می باشد. در این تحقیق ابتدا نسبت به شناسایی عوامل موفقیت و شکست برون سپاری بر اساس مطالعات قبلی انجام شده در داخل و خارج کشور اقدام و برای روایی محتوایی عوامل مذکور نیز از شاخص نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی و برای تضمین پایایی نیز از شاخص نرخ ناسازگاری در پرسشنامه‌های مبتنی بر مقایسه زوجی بر اساس گزارش نرم‌افزار EXPERT CHOICE استفاده و شناسایی اهداف استراتژیک این مدل از نمودار همبستگی بین عوامل روش طوفان مغزی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد برای طراحی مدل برون سپاری پایدار  با استفاده از کارت امتیازی متوازن، می بایست پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  در هریک از وجه های کارت امتیازی متوازن لحاظ گردد که با استفاده از این مدل بتوانیم وجه های یادگیری و رشد پایدار، فرآیند های داخلی پایدار، مشتری پایدار و وجه مالی پایدار داشته باشیم. در نهایت کارت امتیازی متوازن با 26 هدف استراتژیک طراحی و با استفاده از مقایسه زوجی اهمیت هر یک از اهداف استراتژیک هر وجه محاسبه و اولویت بندی صورت گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اولویت بندی فناوری های بازیابی انرژی از زباله جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)
    آرمان شاهنظری
    فناوری های بازیابی انرژی حرارتی که به منظور سوزاندن پسماند جامد شهری مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از روش های نسبتاً جدید و مناسب در مدیریت پسماند محسوب می شود. در اثر سوختن پسماند، حرارت و گازهایی بوجود می آید که این گازها را می توان برای تولید انرژی استفاده نمود. در چکیده کامل
    فناوری های بازیابی انرژی حرارتی که به منظور سوزاندن پسماند جامد شهری مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از روش های نسبتاً جدید و مناسب در مدیریت پسماند محسوب می شود. در اثر سوختن پسماند، حرارت و گازهایی بوجود می آید که این گازها را می توان برای تولید انرژی استفاده نمود. در این تحقیق مدل تصمیم گیری مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت انتخاب بهترین سیستم ترموشیمیایی بر اساس سه معیار فنی، اقتصادی و زیست محیطی ارائه شده است. در این مطالعه سیستم های زباله سوز (توده سوز)، گازی سازی، پیرولیز و پلاسما مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی منابع معتبر و تهیه و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، شهر مشهد می باشد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در بین سیستم های مورد بررسی، سیستم (فناوری) پلاسما بهترین گزینه جهت بازیابی انرژی از پسماندهای جامد شهر مشهد بوده و پس از آن نیز به ترتیب سیستم های زباله سوز، گازی سازی و پیرولیز در رده های بعدی قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی زمین – زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه‌ریزی زمین شهری ( مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) (نوع مقاله : پژوهشی)
    امیر کرم انسیه میهن پرست
    رشد شتابان شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت در سده‌ی اخیر، محلات شهری وکلان شهری را در امر خدمات‌رسانی مطلوب و بهینه با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره، از روش فرآیند سلسله مراتبی جهت ارزیابی زمین – زیست محیطی تناس چکیده کامل
    رشد شتابان شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت در سده‌ی اخیر، محلات شهری وکلان شهری را در امر خدمات‌رسانی مطلوب و بهینه با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره، از روش فرآیند سلسله مراتبی جهت ارزیابی زمین – زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه‌ریزی زمین شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در محدوده شهری منطقه 22 شهر تهران استفاده شده‌است.کاربری های اصلی مورد نظر 5 گروه کاربری شامل بلندمرتبه سازی، ساختمان چند طبقه، ساختمان کم ارتفاع، حفاظت طبیعی و تفریحی – فراغتی هستند. براساس این پژوهش معیارهای اصلی موثر برای ارزیابی تناسب زمین در منطقه 22شهرداری تهران برای برنامه‌ریزی زمین شهری به 9معیار شامل: شیب، ارتفاع، جهت، زمین‌شناسی،کاربری اراضی، واحد ارضی، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، فاصله از جاده (راه) تقسیم می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که 3/19درصد مساحت منطقه مورد مطالعه برای بلند مرتبه سازی ، 5/12 درصد برای ساختمان‌های چند طبقه و 28/ 15درصد برای ساختمان‌های کم ارتفاع مناسب هستند.توزیع مکانی این پهنه ها به ترتیب از پایکوه در شمال به سمت جنوب و جنوب شرق محدوده است. پهنه مناسب حفاظت طبیعی 6/17درصد مساحت منطقه در نوار شمالی پایکوهی و درون دره‌ها را در بر می گیرد. همچنین 33/26درصد منطقه برای کاربری تفریحی – فراغتی مناسب است که عمدتا در بخش های پایکوهی شمالی و درون دره‌ها قرار دارد. مطابقت ساخت و سازهای موجود با نقشه های تناسب مذکور برای کاربری های اصلی نشان می‌دهد که در برخی نواحی تطابق و همخوانی وجود دارد، اما در برخی نواحی دیگر دیده نمی‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مکانیابی سوله های مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران
    آزیتا رجبی محمد مهدی گندمی
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن ب چکیده کامل
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی¬های مختلف داشته باشد. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. این پژوهش به¬دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک تهران است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان¬یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP استفاده شد. سپس پرسشنامه¬ای طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم¬افزار Expert Choice وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم، تعیین گردید. در مرحله بعد کلیه لایه¬های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شده و با استفاده از روش Index overlay لایه¬ها با یکدیگر ترکیب شدند و 10 موقعیت به¬عنوان بهترین مکان پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه یک تهران پیشنهاد شد. همچنین نتایج نشان داد که سوله¬های مدیریت بحران در سطح منطقه به¬صورت مناسب و اصولی مکان¬یابی نشده و از آن مهم¬تر این که تعداد این مراکز بسیار کم می¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
    علی سعیدی مجتبی داودی حسن  حسینی اميني
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده¬سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل¬های آن می¬توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه¬گاه¬ در سطح شهر به¬منظور کاهش تلفات انسا چکیده کامل
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده¬سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل¬های آن می¬توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه¬گاه¬ در سطح شهر به¬منظور کاهش تلفات انسانی در زمان بحران است. ساخت پناه¬گاه دارای ملاحظات و قوائدیست که یکی از این ملاحظات، مکان ساخت پناه¬گاه¬هاست که در نقاطی از شهر واقع شوند که بیشترین افراد ممکن قادر باشند در زمان مناسب به آنجا برسند. در این پژوهش، مکان¬یابی پناه¬گاه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و با استفاده از الگوریتم¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره انجام شده است. ابتدا از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن¬دهی معیارها استفاده شد، سپس نقشه¬های معیار تولید شده با استفاده از توابع منطق فازی، فازی¬سازی و در انتها، نقاط به الگوریتم TOPSIS وارد شده تا ارزیابی و اولویت¬بندی شوند. در این پژوهش، 39 لایه اطلاعاتی شهر زاهدان گردآوری و در 15 معیار دسته¬بندی شد. معیار «فاصله از مراکز حساس و مهم» و «فاصله از مراکز با عملکرد پشتیبانی» به ترتیب با 23 و 13 درصد بیشترین وزن؛ و «فاصله از حریم راه¬آهن» و «شیب زمین» به ترتیب با 1 و 1 درصد کمترین وزن را دارند. پس از اجرای زنجیره پردازشی روی معیارها، لایه خروجی تولید شد و نقشه نهایی مکان¬یابی پناهگاه شهری ایجاد شد. نتایج نشان می¬دهد که اکثر مناطق شرق و شمال و تا حدودی مرکز شهر برای احداث پناه¬گاه نامناسب هستند، چراکه چندین عامل منفی مانند بافت فرسوده¬ی شهر، مراکز خطرناک و صنعتی، گسل، آب¬های سطحی، آب¬های زیرزمینی و بخشی از خطوط انتقال فشار قوی برق همگی در شرق و شمال شهر متمرکز شده و باعث تشدید یکدیگر شده¬¬اند و باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر (و چند منطقه کوچک در شرق و جنوب¬شرقی شهر) برای احداث پناه¬گاه مناسب تشخیص داده شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - سنجش توان پذیرش فعالیت¬های اقتصادی در پهنه سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نمونه مطالعه : فعالیت¬های بخش کشاورزی شهرستان¬های استان مازندران
    حسین  مجتبی زاده خانقاهی حامد  رئیسی جلودار نسا خزاعی سید حسن  رسولی
    در پژوهش حاضر، هدف اصلی تعیین دارابودن بستر لازم، جهت استقرار فعالیتهای کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می¬باشد. با توجه به شرایط خاص اقلیمی، مکانی و پتانسیل¬های منتج از این شرایط در استان مازندران، فعالیت¬های کشاورزی از مهم¬ترین فعالیتهای در حال انجام در ا چکیده کامل
    در پژوهش حاضر، هدف اصلی تعیین دارابودن بستر لازم، جهت استقرار فعالیتهای کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می¬باشد. با توجه به شرایط خاص اقلیمی، مکانی و پتانسیل¬های منتج از این شرایط در استان مازندران، فعالیت¬های کشاورزی از مهم¬ترین فعالیتهای در حال انجام در این استان به¬شمار می¬رود. هرکدام از شهرستانها، شرایط مناسب یا نامناسب را در پذیرش فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی دارا هستند که تعیین سطح و رتبه توان آنها، مرجع مهمی برای توزیع خدمات و فعالیتهای مرتبط با کشاورزی در پهنه سرزمین است. بدین¬منظور، به تعیین شاخص¬های دخیل ودر دسترس در انجام فعالیت¬های کشاورزی پرداخته شده است. سپس توان شهرستان¬های استان در پذیرش فعالیتهای زراعت به¬عنوان یکی از زیر بخش¬های کشاورزی براساس شاخص¬های معین، مشخص شد و تناقضات موجود در بهره¬برداری از زمین و شدت استفاده از آن در بخش کشاورزی تعیین گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد؛ مطالعه موردی شرکت صمام
    سیدداود میرحبیبی مصطفی مبلغی
    سازمان‌ها برای بقا و تولید محصولات جدید مورد نیاز محیط خود نیاز به فناوري جدید دارند یکی از راه‌های اکتساب فناوري انتقال آن از سازمان‌های دیگر می‌باشد. یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می‌باشد که دلیل این امر عدم طی کامل ف چکیده کامل
    سازمان‌ها برای بقا و تولید محصولات جدید مورد نیاز محیط خود نیاز به فناوري جدید دارند یکی از راه‌های اکتساب فناوري انتقال آن از سازمان‌های دیگر می‌باشد. یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می‌باشد که دلیل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم شناسایی اولویت‌های بهبود در این فازها می‌باشد فرايند انتقال فناوري شامل 6 فاز می‌باشد این فازها به ترتیب عبارتند از: گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و بهبود و انتشار. در این تحقیق با بررسی تحقیقات میدانی و مطالعات انجام شده در حوزه فرايند انتقال فناوري مؤلفه‌های تأثیرگذار در فرايند انتقال فناوري شناسایی و تعیین گردید و با استفاده از آزمون تی استیودنت رابطه معنی‌داری این مؤلفه‌ها بر فرايند انتقال فناوري، بررسی و اثبات شدند و سپس با جمع‌آوری نظر خبرگان، اقدام به ارزیابی میزان موفقیت فرايند انتقال فناوري نموده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اهمیت فازها به ترتیب مشخص شده‌اند و با میزان موفقیت آنها مقایسه شدند سپس شاخص‌های فازهای انتقال فناوري با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) از دو بعد اهمیت و عملکرد ارزیابی شدند تا از طریق شناسایی اولویت‌های بهبود و تمرکز در جهت رفع آنها و تخصیص منابع، فرايند انتقال فناوري در شرکت صمام بهبود یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی
    محمد حسین رونقی کامران فیضی
    در عصر ارتباطات استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم‌گیری یاری می‌رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی چکیده کامل
    در عصر ارتباطات استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم‌گیری یاری می‌رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت بالایی دارد. این مقاله حاصل پژوهشی است از نوع توصیفی پیمایشی که با هدف ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمندی کسب و کار انجام شده است. در این مقاله با استفاده از تکنیک گروه اسمی شاخص‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمندی کسب و کار مشخص و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص‌ها محاسبه گردیده است. سپس پرسشنامه‌ای برای سنجش شاخص‌ها طراحی گردید. یک شرکت تأمین کننده قطعات خودرو به عنوان مورد مطالعه واقعی انتخاب شد. فرضیه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار تدوین شد و سپس مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری از بین کارکنان کاربر سیستم هوشمندی کسب و کار انتخاب شدند. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار و وضعیت مطلوب عملکرد این سیستم در شرکت مورد مطالعه اشاره کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل
    احسان دهقانی مصطفی مبلغی
    انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشور چکیده کامل
    انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشورهای در حال توسعه، عموماً بیانگر ضعف‌هایی است که به دلیل ناآگاهی از شرایط، وضعیت و نیازهای موجود و همچنین سیاست‌ها و اهدافی که انتقال دهنده فناوری آنها را دنبال می‌نماید، منجر به شکست‌های جبران ناپذیری گشته و متقاضی را از دستیابی به اصل فناوری باز می‌دارد. از این رو در این پژوهش به دلیل اهمیت فناوری و انتقال آن در صنایع خودرو سازی، ضمن تمرکز بر عوامل تأثیرگذار بر این فرایند در شرکت ایران خودرو دیزل که جزء بزرگترین و مهمترین خودروسازان داخلی می‌باشد، تلاش شده است تا نقاط ضعف و عواملی که بر تضعیف این فرایند دامن می‌زند، و نیز آن دسته از روش‌های انتقال فناوری که متناسب با سیاست‌ها و راهبردهای ملی، وابستگی کمتری را به دنبال دارد کشف و شناسایی شده و در ادامه پس از بحث با خبرگان و نظرسنجی از متخصصان این عرصه و با بکارگیری مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرم‌افزار Expert Choice، به مقایسه هر یک از معیارها و روش‌های موجود پرداخته و برترین روش‌ها به ترتیب اولویت معرفی شوند. در نهایت تمامی نتایج و دستاوردهای پژوهش در قالب الگوی انتخاب مناسب‌ترین روش انتقال فناوری و طرح الگوریتمی که به سهولت تصمیم‌گیری در این انتخاب یاری می‌رساند و به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت نیز پیشنهاد می‌گردد، خلاصه مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان
    سید رضا سلامی بهنوش مودی مهرداد شفیعی
    «پارك علم وفناوري» به عنوان جزئي از نظام ملي نوآوري و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصاد دانش‌محور با فراهم آوردن شرايط لازم براي پژوهش‌هاي بازارگرا و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات نقشي مؤثر در تسريع روند تبديل ايده‌ها به محصولات و توسعه فناوري ايفا مي‌نمايد. در جهت رسیدن به این چکیده کامل
    «پارك علم وفناوري» به عنوان جزئي از نظام ملي نوآوري و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصاد دانش‌محور با فراهم آوردن شرايط لازم براي پژوهش‌هاي بازارگرا و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات نقشي مؤثر در تسريع روند تبديل ايده‌ها به محصولات و توسعه فناوري ايفا مي‌نمايد. در جهت رسیدن به این اهداف یک پارك‌ علم و فناوري - مانند هر سازمان ديگري- الزاماً بايد داراي ويژگي‌هايي باشد كه بدون آنها نمي‌توان توقع عملكرد مؤثر و منطبق با نيازها و اهداف را از آن داشت. اين ويژگي‌ها عوامل اصلي و پايه‌اي عملكرد يك پارك علم وفناوری هستند كه نبود هر يك مي‌تواند راه موفقيت را مسدود كند و در واقع الزاماتی اساسي (اجزاء تفكيك‌ناپذير) هستند كه به عنوان اهداف واسطه براي دستيابي به هدف اصلي بايد قبلاً حاصل شوند. در این پژوهش پس از بررسی منابع نظری موجود، عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در قالب بیست و هشت عامل در چهار گروه شامل عوامل مکانی، عوامل حمایتی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته وسپس توسط متخصصان و خبرگان به وسیله مقایسه‌های زوجی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد از بین گروه‌های چهارگانه، عوامل مدیریتی حائز بیشترین اهمیت هستند و از بین عوامل احصا شده داشتن راهبردي، اهداف و برنامه‌هاي مشخص، تسلط مديران به مباحث مربوط به پارك‌هاي علم و فناوري، جو سياسي موجود براي حمايت از پارك‌ و اهداف آن و تعيين ضوابط شفاف و رسمي پذيرش، حضور، ارزيابي و كنترل فعاليت‌هاي شركت‌هاي مستقر در پارك بیشترین اهمیت را دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
    محمد  باقری پبدنی سید محمدرضا داودی
    در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال چکیده کامل
    در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روشAHP فازی می‌باشد. انتقال فناوری می‎تواند در راستای نوآوری محصولات و اجرای بهتر فرایندها، راهکارهای افزایش بهره‌وری و اثربخشی، سهم بیشتر از بازار و افزایش سود به سازمان کمک کند و این امر برای شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل اندازه و محدودیت منابع آن‌ها مفید می‌باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا با بررسی ‌پیشینه تحقیق و سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره 24 عامل تأثیرگذار مشخص و در 5 بعد شامل: مزیت نسبی در شرایط اقتصادی، بازاریابی مزایا و نیروهای مربوط، ویژگی‌های فنی، ملاحظات قانونی و نظارتی و مسائل راهبردی و مدیریتی دسته‌بندی شده‌اند. از روش AHP فازی جهت رتبه‌بندی ابعاد عوامل تأثیرگذار و ساختارهای مربوط به هر یک از این ابعاد استفاده شده است. با توجه به نتایج، مهم‌ترین معیار در زمینه انتقال فناوری شرکت فولاد مبارکه، سازمان‌های بین‌المللی از زیرمجموعه شاخص اصلی ملاحظات قانونی و نظارتی می‌باشد که براساس آن استفاده فنی و تأمین مالی از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های همکاری مشترک که دارای قوانینی در جهت همکاری‌های مشترک برای بهبود محیط‌زیست می‌باشند، نقش مهمی در انتقال فناوری ایفا می‌نماید. پیشنهاد می‌شود شرکت مذکور با استفاده از نیروی انسانی ماهر و ایجاد سازوکار مناسب در جهت استفاده حداکثر از مزایای استفاده از این نوع فناوری‌ها در آینده‌ای نزدیک گام‌های مؤثری از سوی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد مبارکه برداشته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR
    مرتضی عباسی سیمین محبی آشتیانی محمدحسین  کریمی گوارشکی فاطمه صابریان
    امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده ا چکیده کامل
    امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده است. با وجود تحقیقات زیادی که درخصوص انواع مدل‌های همکاری، ویژگی‌ها، الزامات و دستاوردهای آنها صورت گرفته، ولی ارائه یک الگو مناسب و جامع برای انتخاب مناسب‌ترین نوع رابطه میان دو سازمان همکار مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به‌طور کلی الگوهای همکاری بین تأمین‌کننده- خریدار شامل برون‌سپاری، اتحاد راهبردی، سرمایه‌گذاری مشترک و تملک می‌باشد. هدف از این تحقیق طراحی مدلی است که با توجه به ویژگی‌های محصول، شرایط کسب و کار و اهداف سازمان الگوی همکاری مناسب تعیین می‌شود. در این مدل از ساختار سود، فرصت، هزینه و ریسک که یک الگو جامع و پرکاربرد برای در تصمیمات راهبردی می‌باشد، استفاده شده است. در این تحقیق، انتخاب الگوی همکاری میان دو سازمان همکار، در جهت طراحی اجزا رادار بررسی شده است. با مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان سازمان صنعت دفاعی ایران، عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی همکاری مناسب برای رابطه میان دو سازمان همکار، شناسایی و اولویت‌بندی گردید. یک مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی معیارها و زیر‌معیارهای مربوطه طراحی شده است. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفته و نتایج به کمک نرم‌افزار سوپر دسیژن تحلیل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی توسط مدل IUP
    حمزه امین طهماسبی
    آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به‌واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکار و صنعت توسعه یافته است. میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان را برای مشارکت و سود بردن از توسعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، چکیده کامل
    آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به‌واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکار و صنعت توسعه یافته است. میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان را برای مشارکت و سود بردن از توسعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی تعریف می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی است. در پژوهش پیش¬رو، ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطوح مختلف، مدل جامع میوتولا و ون‌براکل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان شاخص‌های مدل تعدیل شد. پس از وزن دهی به شاخص‌های ارزیابی با روش تحلیل سلسله مراتبی و امتیازات عملکرد مؤسسات در هر یک از شاخص‌ها، میزان آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی محاسبه شد. نتایج کلی پژوهش نشان‌دهنده عدم آمادگی کامل مؤسسات فرهنگی به‌منظور الکترونیکی شدن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه می¬باشد. در انتها پس از شناسایی نقاط ضعف، راهکارهایی نیز برای آمادگی بیشتر مؤسسات فرهنگی ارائه شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور
    محمد  غفاری فرد
    محرومیت ازجمله مسائل و مشکلاتی است که در اکثر کشورها برای برنامه¬ریزان دولتی وجود داشته و اینکه دولت‏ها برای حل و یا کاهش آن چه راهکارهای را باید اتخاذ کنند، ازجمله مسائل مطرح و مشکل‌آفرین برای آنان است. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان¬های منطقه ای 3 آمایش سرزمین (کرمان چکیده کامل
    محرومیت ازجمله مسائل و مشکلاتی است که در اکثر کشورها برای برنامه¬ریزان دولتی وجود داشته و اینکه دولت‏ها برای حل و یا کاهش آن چه راهکارهای را باید اتخاذ کنند، ازجمله مسائل مطرح و مشکل‌آفرین برای آنان است. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان¬های منطقه ای 3 آمایش سرزمین (کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان) از نگاه درجه محرومیت بر اساس 24 شاخص قانون استفاده متوازن است. در این تحقیق برای وزن¬دهی شاخص¬های از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای رتبه‌بندی شهرستان¬ها از نگاه درجه محرومیت از روش تاپسیس استفاده ‌شده است. نتایج نشان می¬دهد که از میان 24 شاخص مورد نظر شاخص¬های نرخ بیکاری، باسوادی و بهره‌مندی روستا¬ها ازآب آشامیدنی سالم، بیشترین اثرگذاری را در تعیین درجه محرومیت شهرستان¬ها دارا هستند. همچنان شهرستان‏های اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی و دوره (چگنی) به ترتیب هر یک با ضرایب 474/0، 460/0 و 404/0 در رتبه‏های اول، دوم و سوم از نظر محرومیت بر اساس شاخص¬های مرتبط با قانون متوازن محسوب میشوند. شهرستان‏های دره شهر، بهار و ایوان به ترتیب هریک با ضرایب 038/0، 036/0 و 032/0 در جایگاه چهل و دوم، چهل و سوم و چهل و چهارم قرارگرفته ‌اند. بنابراین، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان¬های منطقه سه می¬بایست اعتبارات قانون متوازن استانی را جهت شتاب بخشیدن به کاهش محرومیت در شهرستا¬ن¬های مزبور در حوزه طرح¬ها و پروژه¬های اشتغالزا، آموزش مهارت¬های انسانی و ارتقای زیرساخت¬های آموزشی و بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی اختصاص دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
    محمد مهدی  مظفری
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخ چکیده کامل
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخاب تأمین کننده را به یک مسئله پیچیده تصمیم گیری چند معیاره تبدیل نموده است؛ از سوی دیگر انتخاب تأمین کننده بشدت وابسته به نظرات تصمیم گیرندگان می باشد، که با توجه به پویایی های محیطی و ناکامل بودن اطلاعات در دسترس تصمیم گیرندگان با نوعی عدم قطعیت در بیان نظرات تصمیم گیرندگان روبرو هستیم. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیري چند معیاره در شرایط عدم قطعیت و با استفاده از مفاهیم تئوری فازی و خاکستری براي انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این مقاله ابتدا اوزان معیارهای انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP ) تعیین و سپس با استفاده از روش ویکور خاکستری(Grey VIKOR) که یکی از رویکردهای جدید توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، می باشد به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو چکیده کامل
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو سعی بر آن دارد تا با ارائه مدلی بر مبنای تئوری اعداد خاکستری سه پارامتره به ارائه راه حلی برای این مسئله بپردازد. بر این اساس با استفاده از روش وزندهی تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی- بولزای به وزندهی معیار های استخراج شده میپردازد و با استفاده از روش پاف به رتبه بندی گزینه های تصمیم اقدام میکند. در انتها برای اعتبار سنجی نتایج این روش، استواری آن در مقابل روش ساو که یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول است بموازات استفاده میشود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
    مهناز  همتی نوعدوست گیلانی علیرضا  المئی
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد اس چکیده کامل
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیمگیری در جهت اولویتبندی دیدگاههای عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبهبندی گزینهها می باشد)، ارائه میکند. مهمترین مزیت آن، عدم اتکا به ارزیابی صرفاً مالی و جامع الوجوه بودن آن است. نوع این پژوهش، توصیفی-استنباطی است و نمونه برداری آن بصورت سرشماری توسط پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در سازمان انجام شد، سپس، شاخصهای کیفی با این روش تحلیلی به مقادیر کمی تبدیل و استاندارد میشوند. در نهایت مشخص شد با ارزیابی چندبعدی حاضر شاهد یافتن وزن شاخصها و در نتیجه، تاکید بر سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند روی شاخصهای با اولویت بالاتر، و تمرکز بر شاخصهای با اولویت پایینتر خواهیم بود. واژگان کلیدی : اندازهگیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیمگیری چندمعیاره، AHP، BSC. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
    مهدي  غضنفري سید علی بنی هاشمی
    در سال¬های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به¬خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه¬سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین¬کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، ساز چکیده کامل
    در سال¬های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به¬خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه¬سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین¬کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان¬ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به¬موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف¬پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین می¬باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع¬آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه¬بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به¬عنوان مهم¬ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراـژی زنجیره تأمین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور
    شیرین عادلی روزبه قوسی رامیار دباغیان
    نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و ر چکیده کامل
    نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و رشد اقتصادی کشور فعاليت نمايند. کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای موفق در زمینه ارزیابی عملکرد، میزان اهمیت مناظر و همچنین شاخص‌های تحت هر منظر را، ارائه نمی دهد، لذا در این پژوهش برای رفع این نقص، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت وزن‌دهی به مناظر و شاخص‌های کارت امتیاز ی متوازن استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا لیستی از شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شده و مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد با نرخ سازگاری کمتر از 1/0 میان خبرگان به دست آمد. در پایان میزان تحقق موزون هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مقایسات زوجی انجام شده میان مناظر توسط خبرگان، منظر مشتری با وزن 328/0 دارای بیشترین اهمیت، پس از آن منظر مالی با وزن 290/0 دارای اهمیت دوم، منظر فرآیند داخلی با وزن 239/0 دارای رتبه سوم و منظر رشد و یادگیری با وزن 143/0 در اهمیت چهارم قرار دارد. بر اساس وزن‌های قطعی بدست آمده درآمد اضافه شده نسبت به سال قبل با وزن 121/0 در رده نخست، تعداد شکایات مشتریان با وزن 094/0، میزان رضایت مشتریان با وزن 086/0در رده‌های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران
    علی نعیمی صدیق آرمان ساجدی نژاد
    تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی چکیده کامل
    تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی نه‌تنها باعث پیشرفت، رشد و توسعه اجتماعی شهرها و مراکز کشور می‌گردد، بلکه باعث اداره بهتر پایتخت نیز می‌گردد. در این تحقیق به‌این موضوع پرداخته خواهد شد که مدیریت فناوری اطلاعات باعث می‌گردد که این مهم با کمترین چالش و هزینه انجام گیرد و چگونه باعث خواهد گردید که اداره شهر تهران راحت‌تر از گذشته گردد. بدین ترتیب در این مقاله با رویکرد میان‌رشته‌ای ابتدا جاذبه‌های شهر تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هر یک از عوامل مشخص می‌شوند و رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و در نهایت عواملی شناسایی خواهد شد که می‌توان با توسعه فناوری اطلاعات از میزان مراجعات به شهر تهران کاهید و به عبارت دیگر این جاذبه‌ها برای شهرهای دیگر کشور نیز در دسترس باشد. مقایسه‌های زوجی عوامل مختلف که کدامیک بر دیگری ترجیح دارند توسط افراد متخصص سازمان‌های دولتی و خصوصی صورت گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده اینست که نه تنها فناوری اطلاعات تاثیر شگرفی در کاهش ترافیک و اداره بهینه شهر تهران دارد بلکه باعث تسهیم منابع و امکانات شهر تهران با شهرهای مختلف کشور می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر رضایت مشتریان(CSI) به عنوان پیشنیاز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت
    فرشته  امین
    امروزه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ، از ضرورتهاي تحول در نظام بانكداري است. بانكهاي موجود در کشور، به علت ساختار دولت مدارانه ، پاسخگوي واقعي نيازهاي در حال تغيير مشتريان نيستند.تداوم سنت بانكداري دولتي ، تاحدودي زياد ، باعث ناديده انگاشتن نيازهاي مشتريان شده است، د چکیده کامل
    امروزه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ، از ضرورتهاي تحول در نظام بانكداري است. بانكهاي موجود در کشور، به علت ساختار دولت مدارانه ، پاسخگوي واقعي نيازهاي در حال تغيير مشتريان نيستند.تداوم سنت بانكداري دولتي ، تاحدودي زياد ، باعث ناديده انگاشتن نيازهاي مشتريان شده است، در حالي كه دنياي نو، طالب بانكداري مدرن،پرسرعت،پاسخگووكارگشاست. به نظرمي رسد شناسائي سطوح نيازها و عوامل موثر بررضايت مشتريان ونحوه ارتباط با آنهادر يك تحول ساختاري پيش نيازي براي ايجاد هر گونه تحول در نظام بانكداري است..هدف از انجام پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در بانک ملت است.دراین تحقیق با مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان بانکی، 40 عامل شناسايي شد وبا استفاده از آنها پرسشنامه تحقیق طراحی گردید پس از توزيع، جمع آوري و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی همه عوامل در چهار گروه کلی شامل عوامل رقابتی،عوامل انسانی،عوامل محیطی و عوامل حرفه ای قرار گرفتند و سطح این عوامل در مقایسه با یکدیگر مشخص گردید و در نهایت از تکنیک مقایسه زوجی با نرم افزارAHP مطابق نظر خبرگان برای وزن دهی این عوامل نسبت به یکدیگر و همینطوروزن دهی شاخصهای زیر مجموعه آنها استفاده گردید.نتایج حاصله نشان داد که از بین چهارعامل کلی به ترتیب ، عوامل رقابتی و عوامل انسانی نسبت به بقیه عاملها تاثیر گذار تر بوده است ودر قسمت عوامل انسانی مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر رضایت مشتریان به ترتیب شاخصهای برخورد مناسب کارکنان،نحوه پاسخگویی به مشتری وظاهر آراسته کارکنان و در قسمت عوامل حرفه ای شاخصهای صحت انجام امور بانکی،سرعت در انجام امور بانکی و کیفیت ارائه خدمات بانکی و در عوامل محیطی خلوت بودن شعبه،رعایت نویت مشتریان و نزدیکی شعبه و در عوامل رقابتی نرخ سود بالاتر،سقف تسهیلات بیشتر و هزینه ها و کارمزد کمتر بیشترین وزن و اهمیت را از نظر مشتریان داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - انتخاب بهترین تامین کننده با یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه عصبی خودسازمانده در پروژه های نفتی
    میثم جعفری اسکندری مصطفی  یوسفی طزرجان
    فرایند انتخاب تأمین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گی چکیده کامل
    فرایند انتخاب تأمین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گیری با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده برای انتخاب تأمین کننده مناسب در یک محیط تصمیم گیری ارائه شده است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی خود سازمانده تامین‌کنندگان موجود خوشه‌بندی می‌شوند و با توجه به معیار مد نظر، خوشه برتر معرفی می‌گردد. با حضور تامین‌کننده جدید معیارهای وی با خوشه برنده مقایسه گردیده و در مورد رد یا پذیرش تامین‌کننده تصمیم‌گیری می‌شود. خروجی این مدل انتخاب تامین‌کنندگان مناسب و بررسی شرایط تامین‌کنندگان جدید می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی
    علیرضا علی احمدی محسنعلی شایانفر مصطفی فرمانی
    اخیرا تصمیم گیري و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است . مدل پیشنهادي برای تخصیص بودجه، ابزاري براي تسریع در تصمیم گیري مدیران محسوب م چکیده کامل
    اخیرا تصمیم گیري و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است . مدل پیشنهادي برای تخصیص بودجه، ابزاري براي تسریع در تصمیم گیري مدیران محسوب می گردد . این تحقیق که برای اولویت بندی طرح¬های عمرانی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گرفته است، سعی شده که با استفاده از مدل هاي چند شاخصه علاوه بر سرعت در تصمیم گیري مدیریت به این سوال پاسخ داده شود که مناسب ترین انتخاب از بین گزینه هاي موجود (پروژه ها) کدام است . این روش بر اساس شاخص هاي تصمیم گیري و برپایه ي ماتریس تصمیم بنا گردیده است . بدین منظور در این تحقیق براي پاسخ به اینکه به چه عوامل، چه امتیازي باید تخصیص داد، از مدل چند شاخصه استفاده شده است. این پژوهش به چگونگی طراحی یک مدل کار آمد جهت تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی در اداره طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از تکنیکهاي چند معیاره پرداخته و هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر تخصیص اعتبار و درجه بندي آنها ( ضریب اهمیت ) و انتخاب گزینه بهینه و تهیه مدل تخصیص اعتبار است که پس از پالایش اولیه در بین شاخصها و معیارها با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی که از روشهاي تصمیم گیری چند معیاره می باشند و به کمک نرم افزار تصمیم گیري متلب وسایر نرم افزارهاي مرتبط که از مهم ترین ابزارهاي کمک درتسریع فنون تصمیم گیري چند معیاره هستند ، معیارها و شاخصهای رتبه بندي شده و وزن دهی می شوند و در نهایت پروژه¬ها رتبه بندی شوند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - بررسی راهکارهای مقابله با کمبود نیروی متخصص امنیت فضای سایبر در کشور
    محمد فتحیان مهدی عبدالحمید محمدرضا رفیعی
    نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مخت چکیده کامل
    نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف و خطرناکی شود. پژوهش حاضر در تلاش است که برای رویارویی با این مشکل در کشور راهکارهایی ارائه دهد. برای یافتن راهکارها بعد از مطالعه منابع مرتبط با کارشناسان حوزه امنیت سایبر مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت پذیرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شد. بدین ترتیب 21 راهکار و 5 راهبرد شناسایی شدند سپس راهبردهای به دست آمده به وسیله روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارها به وسیله تحلیل اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی شدند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، راهبردهای حفظ و نگهداری نیرو، ارتقای دوره‌های آموزشی از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها برخوردار هستند. همچنین با توجه به وضعیت فعلی کشور، توجه به طرح‌های ترکیبی آموزشی-استخدامی، اجرای طرح‌های ارزیابی و استعدادیابی، برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه امنیت سایبر، اجرای طرح‌های با مخاطب دانش‌آموزی، قانون‌گذاری مناسب و ارتقای سطح الزامات امنیتی از موارد دارای اهمیت بیشتر ارزیابی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستم های حمل‌ونقل هوشمند
    حمزه امین طهماسبی ابوذر قربانی
    پیشرفت‌های واقعي و پایدار جامعه، در همکاری و رابطه مؤثر میان مراکز علمی از یک‌سو و سازمان های اجرايي از سوي ديگر به وقوع می پیوندد. درصورتی‌که این رابطه و خواست دوطرفه در صنعتی حاکم نشود، آن توسعه پایدار نبوده و به استفاده از دانش غیربومی و مقطعی منجر خواهد شد. سیستم‌ها چکیده کامل
    پیشرفت‌های واقعي و پایدار جامعه، در همکاری و رابطه مؤثر میان مراکز علمی از یک‌سو و سازمان های اجرايي از سوي ديگر به وقوع می پیوندد. درصورتی‌که این رابطه و خواست دوطرفه در صنعتی حاکم نشود، آن توسعه پایدار نبوده و به استفاده از دانش غیربومی و مقطعی منجر خواهد شد. سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) از حوزه هایی است که در سال های اخیر در سطح جهانی مطرح و اجراشده اما مطالعات صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد که انتقال دانش میان دانشگاه و این صنعت تقریباً نوین با مشكلات و موانعی روبرو است که صاحبان صنایع مربوطه را به مونتاژ قطعات وارداتی و گریز از مراكز علمي متمایل نموده است. این مقاله با هدف بررسی موانع اصلی انتقال دانش بین این دو نهاد در راستای توسعه حمل‌ونقل هوشمند شهری انجام‌شده است. بدین منظور ابتدا با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اسنادی شاخص‌های تأثیرگذار موانع همکاری صنعت و دانشگاه در ایجاد حمل‌ونقل هوشمند تعیین شد. برای غربال موانع و تعیین زیرمعیارهای نهایی از روش دلفی فازی استفاده شده است. به این‌گونه که ابتدا 42 مانع پیشنهادی در اختیار متخصصین و صاحب‌نظران علم حمل‌ونقل قرار گرفت و با این تکنیک در مرحله اول ۲۷ مانع اولیه و نهایتاً ۱۵ مانع جهت ارزیابی و رتبه‌بندی انتخاب و دسته‌بندی‌شده است. رتبه‌بندی نیز با استفاده از ابزار تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که فقدان زیرساخت‌های لازم در صنعت ITS و کاربردی نبودن تولید علم موانع اصلی همکاری صنعت و دانشگاه در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند شهری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم
    علی صادقی ولی اله نظری محمد غلامی محمدامیر امراللهی
    در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقيق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته است كه با روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است. در این پژوهش معیارهای مورد ن چکیده کامل
    در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقيق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته است كه با روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است. در این پژوهش معیارهای مورد نیاز در دو بخش اقتصادی با پنج زیرمعیار «افزایش اشتغال، افزایش درآمد، کاهش تورم، افزایش تولیدات منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی»، و بخش اجتماعی با سه زیرمعیار «افزایش امنیت، توسعۀ فرهنگ اجتماعی، بهبود خدمات و زیرساخت‌ها»، به منظور سنجش و ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی استان قم گردآوری و تدوین شده¬اند. نتایج بررسی اولویت¬بندی این معیارها، نشان از بالا بودن تأثیر بخش اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم دارد. به اعتقاد کارشناسان هر چه توان اقتصادی مردم بیشتر باشد، تأثیر مطلوب آن بر بخش اجتماعی جامعه نیز قابل مشاهده و درک می‌باشد. همچنین این معیارها در محدوده مورد مطالعه که بخش‌های تشکیل¬دهنده استان قم می‌باشد نیز ارزیابی و اولویت‌بندی شدند که بخش مرکزی در پنج معیار از هشت معیار شناسایی شده، دارای بیشترین تأثیر از گردشگری مذهبی در بخش¬های اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی خود می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که بخش مرکزی استان ( شهر قم) به عنوان مرکز و کانون گردشگری برای گردشگران، فاصله زیادی در توسعه با سایر بخش‌های استان دارد. این فاصله موجب بروز مشکلاتی در آینده در این بخش و به خصوص در شهر قم خواهد شد. پرونده مقاله